متن کامل خبر


 
انتشار اولین شماره نشریه مروج

خلاصه خبر: اولین شماره گاهنامه مروج با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی چاپ و منتشر شد.

نظام نوین ترویج کشاورزی، داستان یک کشاورز نمونه آسارایی، مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاوری هراز و تضاد آب: چالشی زیست محیطی در توسعه کشاورزی و... از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی فاطمه شیدایی و سردبیری هادی مومنی هلالی منتشر می‌شود و متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

13 تیر 1397 / تعداد نمایش : 1010