متن کامل خبر


 
انتشار اولین شماره نشریه «دنیای خاکی»

خلاصه خبر: اولین شماره فصلنامه دنیای خاکی با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی خاک شناسی چاپ و منتشر شد.

اهمیت و جایگاه خاک، نگاهی به وضعیت محیط زیست ایران، خطرات زیست محیطی آبیاری اراضی کشاورزی با پساب و گزارش بازدید دانشجویان از مزرعه زیتون ارگانیک فدک از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی محمد تقی حیدری و سردبیری امید کمانگر در 33 صفحه منتشر شده است.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

6 تیر 1397 / تعداد نمایش : 1098