متن کامل خبر


 
انتشار چهارمین شماره دوفصلنامه فرانسوی زبان Didactra

خلاصه خبر: چهارمین شماره دو فصلنامه Didactra با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زبان فرانسه منتشر شد.

سینما و آموزش زبان فرانسه، همایش دانشجویی زبان فرانسه، تحلیل هفت رمان جایزه ادبی گنکور در گذر کتاب دانشگاه تربیت مدرس و مطالعه تحلیلی نرم افزارهای کاربردی ایرانی تلفن همراه برای آموزش زبان فرانسه از مهترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی فاطمه خموش و سردبیری سیده یاسمین سجادی در 74 صفحه و به دو زبان فارسی و فرانسوی چاپ شده است.

متن کامل این نشریه به زودی در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

ورود به صفحه نشریه

30 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 1010