متن کامل خبر


 
انتشار بیستمین شماره فصلنامه علمی دانشجویی تاریخ نو

خلاصه خبر: بیستمین شماره فصلنامه تاریخ نو با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی تاریخ چاپ و منتشر شد.

کتاب و کتابخانه در دوره صفوی، جایگاه و موقعیت خلیج فارس در نزهت القلوب حمد الله مستوفی، واکاوی تحول فکری متاثر از ورود صنعت چاپ و انتشار کتاب و مطبوعات در آستانه سال‌های مشروطه  و ترکیب مذهبی و دینی بغداد در زمان عباسیان از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.
لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی کامران حمانی و سردبیری علی بابایی سیاب در 161 صفحه منتشر شده است.

17 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 1438