متن کامل خبر


 
انتشار دومین شماره دوفصلنامه زبان و شناخت

خلاصه خبر: دومین شماره دو فصلنامه زبان و شناخت با صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی زبان شناسی منتشر شد.

زبان و جهانی شدن از دیدگاه تحلیل گفتمان، زبان و مغز، گفتمان‌های مخرب در بازنمایی محیط زیست و گفت‌وگو با دکتر ارسلان گلفام از مهترین عناوین منتشر شده در این شماره است. لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی فاطمه شاهوردی شهرکی و سردبیری امیر قربان پوردر87 صفحه سیاه و سفید به زبان فارسی منتشر شده است.

4 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 1323