متن کامل خبر


 
انتشار چهارمین شماره گاهنامه الف-ب-پ-ت

خلاصه خبر: چهارمین شماره گاهنامه الف-ب-پ-ت با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی سیستم‌های سلامت منتشر شد.

نگاهی به مدیریت تجربه بیمار، شبکه‌های اجتماعی در سلامت، واکاوی فرایند دارو دهی(شناخت خطاها و عوامل موثر در ایجاد آنها) و گزارش جلسات ندا از مهترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

این نشریه با مدیر مسئولی مهدیه توکلی و سردبیری محسن قنواتی نژاد در 13 صفحه رنگی و در شمارگان 100 نسخه منتشر شده است.

6 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1984