متن کامل خبر


 
انتشار اولین شماره فصلنامه برنامه ریزی فضایی

خلاصه خبر: .

اولین شماره فصلنامه برنامه ریزی فضایی با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی آمایش سرزمین منتشر شد.

بررسی توانمدی‌ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی، بررسی روند تحولات مفهومی آمایش سرزمین، بررسی روند مفهومی آمایش سرزمین و جایگاه نظام مدیریت زمین در مطالعات آمایش سرزمین از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است. لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی علی مختاری کرچگانی و سردبیری آرام ابراهیمی در 39 صفحه تمام رنگی چاپ شده است.

22 تیر 1396 / تعداد نمایش : 2008