متن کامل خبر


 
انتشار سومین شماره دوفصلنامه افزونه

خلاصه خبر: .

سومین شماره دوفصلنامه "افزونه" با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی معماری منتشر شد.
تاثیر پلان در محیط اداری بر بازدهی کارمندان، تبیین تاثیر کم رتگ نقش مادری در جامعه شهری معاصر، نقش تربیت در رسیدن به شهر آرمانی از منظر قرآن کریم و بررسی تطبیقی معماری ارگانیک، بیوتیک و اکوتک از مهّمترین عناوین منتشر شده در این شماره است. لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی و سردبیری پیمان پیله‌چی‌ها در 77 صفحه تمام رنگی چاپ شده است.

21 تیر 1396 / تعداد نمایش : 2025