متن کامل خبر


 
اولین شماره فصلنامه علمی تخصصی گستره، فصلنامه انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی

خلاصه خبر: اولین شماره فصلنامه علمی تخصصی گستره

اولین شماره فصلنامه علمی تخصصی گستره، فصلنامه اختصاصی انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به همت اعضای این انجمن به چاپ رسید.

این فصلنامه به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه و مدیر مسئولی علی بهشتیان آغاز به کار کرده است که در این شماره از مشاوره علمی دکتر سیروس احمدی نوحدانی (استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر ابراهیم رومینا (استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر مصطفی قادری حاجت (پژوهشگر قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) نیز بهره گرفته شده است.

علاقه مندان می‌توانند مقالات خود را برای چاپ در شماره‌های آینده برای این نشریه به آدرس ایمیل: gstrh.modares@gmail.com ارسال نمایند.

دانلود فصلنامه

27 دی 1395 / تعداد نمایش : 2508