متن کامل خبر


 
نشست تخصصی مدل‌های جمعی در توابع چگالی

خلاصه خبر: سخنرانی تخصصی کاربرد مدل‌های جمعی در توابع چگالی به همت انجمن علمی آمار در سالن سمینار دانشکده علوم ریاضی و علوم زیستی برگزار شد.

در این سخنرانی، مدل های جمعی در توابع چگالی و کاربرد گسترده آن در تعیین ساختار پروتئین و پیشگویی ساختارهای آن و بکارگیری روش¬های آماری و ریاضی برای حل این مشکل و کاربرد گسترده آن در صنایع پزشکی و داروسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست همچنین دکتر معدولیت، عضو هیئت علمی دانشگاه مارکوئیت ایالات متحده در مورد کاربرد گسترده آمار در سطح بین رشته‌ای و در دانشگاه‌های ایالات متحده نکات مهمی را برشمارد.
افزودنی است در این جلسه، دکتر محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه، دکتر گل علی زاده معاون محترم پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و برخی دیگر از اعضای هیئت علمی نیز حضور داشتند.

9 تیر 1395 / تعداد نمایش : 2542