متن کامل خبر


 
پنجمین شماره نشریه«زبان و شناخت»منتشر شد

خلاصه خبر: پنجمین شماره نشریه «زبان و شناخت» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زبان شناسی در70صفحه چاپ و منتشر شد.

«زبان و فضای پیرامون» و «گزارشی از مراسم بزرگداشت مقام دکتر محمد دبیرمقدم» از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

خانم پریسا سادات میرنژاد وآقای امیرعباس رفیعی فاضل، مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را بر عهده دارند.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

23 آذر 1398 / تعداد نمایش : 391