متن کامل خبر


 
اولین شماره نشریه«زیست نوین»منتشر شد

خلاصه خبر: اولین شماره دوفصلنامه «زیست نوین» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی بیوفیزیک در75 صفحه منتشر شد.

«تاثیر اندازه نانو ذرات طلا در پرتو درمانی»، «روش‌های هدفمند سازی دارو بر میتوکندری سلول‌های سرطانی» و «مصاحبه با دکتر حسین نادریمنش» از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

آقای رضا مهدویان و آقای محمد توحیدلو، مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را بر عهده دارند.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

27 آبان 1398 / تعداد نمایش : 325