متن کامل خبر


 
دومین شماره نشریه«چهارباغ»منتشر شد

خلاصه خبر: دومین شماره فصلنامه«چهارباغ» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم باغبانی در 40صفحه چاپ و منتشر شد.

«توسعه کشت گلخانهای»، «تغییرات اقلیم، گلدهی و گردهافشانی درختان میوه» و«استفاده از پسماندها در خوراک دام» از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.
آقای ناصر خاکسار و خانم صدیقه شکری مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را بر عهده دارند.
متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

27 آبان 1398 / تعداد نمایش : 140