متن کامل خبر


 
انتشار اولین نشریه علمی دانشجویی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

خلاصه خبر: اولین نشریه دانشجویی در دانشکده منابع طبیعی با نام «ترنگ» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی محیط زیست در 60 صفحه منتشر شد.

«اثرات آلودگی‌های صوتی در محیط‌های شهری بر انسان»، «گزارشی از تالاب شادگان» و «مدیریت و تصفیه فاضلاب مجتمع دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور» از مهمترین عناوین منتشر شده در این دوفصلنامه است.
خانم زهره علی اکبری بیدختی و خانم شهره علیدوست، مدیر مسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را بر عهده دارند.

4 آبان 1398 / تعداد نمایش : 546