متن کامل خبر


 
اولین شماره نشریه«چهارباغ»منتشر شد

خلاصه خبر: اولین شماره فصلنامه «چهارباغ» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم باغبانی در 30صفحه منتشر شد.

« تاریخچه گروه علوم باغبانی»، «اخبار باغبانی» و «باغبانی شهری حلقه گمشده در تحقیقات و توسعه» از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

آقای ناصر خاکسار و خانم صدیقه شکری مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را بر عهده دارند.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

18 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 805