متن کامل خبر


 
اعلام جزئیات هزینه کرد بودجه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تا پانزده اسفندماه 1397

خلاصه خبر: جزئیات هزینه کرد بودجه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تا پانزده اسفندماه 1397 اعلام شد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی با عنایت به مصوبه هیأت رئیسه محترم درخصوص شفاف‌سازی بودجه، جزئیات هزینه‌کرد معاونت فرهنگی و اجتماعی در سال 1397 که تا پانزده اسفند را شامل می‌شود، ارائه می‌کند؛ بدیهی است بودجه‌های تفصیلی سایر واحدهای دانشگاه توسط معاونت‌های محترم و رؤسای محترم دانشکده‌ها اعلام خواهد شد.
در ضمن با توجه به اینکه بودجه تخصیص داده شده به سایر معاونت‌ها هنوز اعلام نشده است امکان مقایسه درصد تخصیص داده شده به معاونت فرهنگی با سایر معاونت‌ها میسر نبوده است.

دریافت گزارش هزینه کرد
 

15 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 758