متن کامل خبر


 
برگزاری اولین جلسه شورای مشورتی فرهنگی و اجتماعی

خلاصه خبر: اولین جلسه شورای مشورتی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی اولین جلسه شورای مشورتی در روز دوشنبه مورخ 10 دی ماه 1397 با حضور30 نفر از اعضای هیأت علمی صاحبنظر و با سابقه در حوزه‌های فرهنگی و اعضای شورای فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه آقایان دکتر احمدی رییس دانشگاه و دکتر ناطق معاون فرهنگی و اجتماعی استفاده از خرد جمعی و استفاده از دیدگا‌ه‌های اعضای هیات علمی در بررسی و اتخاذ اولویت‌های فرهنگی و راه کارهای اجرایی این اولویت‌ها را مهمترین دلیل برگزاری این شورا بیان نمودند. مدعوین نیز برای پیشبرد اهداف مورد نظر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به بیان نقطه نظرها و پیشنهادهای خود پرداختند.

12 دی 1397 / تعداد نمایش : 645