متن کامل خبر


 
تصویب شیوه‌نامه چگونگی انتخاب دانشجویان ممتاز فرهنگی دانشگاه

خلاصه خبر: شیوه‌نامه چگونگی انتخاب دانشجویان ممتاز فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس در شورای مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی، مصوب و ابلاغ شد.

مطابق این شیوه‌نامه که به منظور شناسایی استعدادهای برتر، معرفی الگوهای مناسب دانشجویی و تشویق دانشجویان به افزایش فعالیت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تدوین شده است، در پایان هر سال تحصیلی یک دانشجو از مقطع کارشناسی‌ارشد و یک دانشجو از مقطع دکتری از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزیده و در مراسم جشن دانش‌آموختگان مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.


دریافت متن شیوه‌نامه

10 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 878