متن کامل خبر


 
صدور مجوز شش نشریه دانشجویی در جلسه کمیته ناظر بر نشریات

خلاصه خبر: صدور مجوز شش نشریه و موافقت با درخواست تغییر مدیران شش نشریه دانشجویی در جلسه کمیته ناظر بر نشریات

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در تاریخ 19 دیماه در دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل جلسه داد. در این جلسه اعضای کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی پس از بررسی درخواست‌های دانشجویان برای چاپ و انتشار نشریه،به نشریات زیر مجوز دادند: نشریه گستره با صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی جغرافیای سیاسی، نشریه برنامه ریزی فضایی صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی برنامه ریزی آمایش سرزمین، نشریه بالار با صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی مهندسی عمران، نشریه باغشهر با صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی معماری منظر، نشریه مکابیو با صاحب امتیازی انجمن علمی–دانشجویی مهندسی مکانیک(بیوسیستم).

در این جلسه همچنین اعضاء به  نشریه چاردیواری که قرار است به امور فرهنگی و اجتماعی خوابگاه‌ها بپردازد رای مثبت دادند و در ادامه جلسه، اعضا با تغییر ترتیب انتشار گاهنامه زبان و شناخت به دوفصلنامه موافقت کردند.

تغییر مدیران مسئول نشریات آوای سلامت، زیست فناوری پزشکی، مجله فلسفه، الف.ب.پ.ت و نشریه فرانسوی زبان Didactra به درخواست صاحبان امتیاز آنها و همچنین تغییر سردبیران نشریات زبان و ادبیات عربی و الف.ب.ب.ت از دیگر مصوبات این جلسه بود.

22 دی 1395 / تعداد نمایش : 3366