متن کامل خبر


 
اعطای مجوز انتشار نشریه به چهار انجمن علمی- دانشجویی

خلاصه خبر: اعطای مجوز انتشار نشریه به چهار انجمن علمی- دانشجویی

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در تاریخ 30 آذرماه 1395 در دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل جلسه داد. اعضای کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی در این نشست پس از بررسی و استماع توضیحات دانشجویان متقاضی به انتشار نشریه مواجهات با صاحب امتیازی انجمن علمی -دانشجویی جامعه شناسی، نشریه ایمنی و سلامت کاربا صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی بهداشت حرفه ای، نشریه علم ورزش با صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی فیزیولوژی ورزشی و نشریه ارسن با صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی طراحی شهری، رای موافق دادند
لازم به ذکر است، در حال حاضر 45 نشریه دانشجویی در دانشگاه  تربیت‌ مدرس مجوز فعالیت دارند.
5 دی 1395 / تعداد نمایش : 2169