متن کامل خبر


 
برنامه زمانبندی انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی اعلام شد

خلاصه خبر: بیست و پنجمین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی در روز شنبه مورخ 19 بهمن در سالن رواق اندیشه معاونت فرهنگی و اجتماعی تشکیل شد.

اعطای مجوز به نشریات«گیاهبان»، «روانشناسی بالینی»، «سبزاندیشان»، «آلفا» و تغییر سردبیر نشریه «زیست نوین» از مصوبات این جلسه بود.

در این جلسه که از ساعت 15 تا 16:30 ادامه داشت دانشجویان عضو کمیته اجرایی و هیات‌نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول و برنامه زمانبندی این انتخابات مشخص شد.

بر این اساس، پریسا سادات‌ میرنژاد، مدیر مسئول نشریه «زبان و شناخت» و سعیده حیدری‌نژاد سردبیر نشریه «تاریخ نو» به عنوان اعضای دانشجویی کمیته اجرایی و آقایان فردین کریمی سردبیر نشریه «مصلح» و علیرضا حسینی مدیر مسئول نشریه «مطالعات اقلیمی» به عنوان اعضای دانشجویی هیات نظارت بر انتخابات تایید و معرفی شدند.

مطابق برنامه زمانبندی این انتخابات در 19 اسفند از ساعت 10 تا 12 در سالن معاونت فرهنگی و اجتماعی واقع در ساختمان خوارزمی و با حضور مدیران مسئول فعال برگزار خواهد شد و مدیران مسئول داوطلب می‌توانند برای ثبت‌نام طبق شیوه‌نامه پیوست، در ساعات اداری به کارشناس نشریات دانشگاه مراجعه کنند. 

در پایان، انتخابات سه نفر از مدیران مسئول منتخب با حکم رئیس دانشگاه به مدت یک سال در کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی عضو می‌شوند که یک نفر از آنها علی‌البدل محسوب می‌شود.

21 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 95