متن کامل خبر


 
برگزاری نخستین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی در سال 98

خلاصه خبر: به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، نخستین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی در روز شنبه مورخ 31اردیبهشت در سالن رواق اندیشه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه اعضاء با چاپ و انتشار نشریات«هنر پژوهی»،«باغ شهر»، «گیاهپزشک»، «ایروس» و روزنامه الکترونیکی«قطره» موافقت کردند همچنین در این جلسه که از ساعت 15 تا 16 به طول انجامید تغییر مدیر مسئول و سردبیرنشریه«حرکت»، و همچنین تغییر سردبیر و صاحب امتیاز نشریه«پونز» مصوب و ابلاغ شد.

تغییر ترتیب انتشار نشریه«پونز» از دوهفته نامه به هفته نامه و همچنین تغییر زمینه انتشاراین نشریه از مصوبات دیگر جلسه کارگروه بود.

شایان ذکر است که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص نشریه«رهایی» مقرر شد تعدادی از اعضای کارگروه بطور ویژه طی برگزاری جلسات بیشتر با تیم این نشریه ابهامات موجود را برطرف تا مجوز نهایی صادر شود.

11 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 643