متن کامل خبر


 
اطلاعیه مهم: حذف مرحله منطقه‌ای و برگزاري مرحله سراسري مسابقات قرآن

خلاصه خبر: تجمیع مسابقات، حذف مرحلة منطقه‌ای و برگزاري مرحله سراسري مسابقات قرآن


با عنایت به اعلام معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم مبنی بر تجمیع مسابقات، حذف مرحلة منطقه‌ای و برگزاري مرحله سراسري مسابقات قرآن، موارد زیر به اطلاع شرکت‌کنندگان محترم می‌رسد:
1. تمام فایل‌هاي بخش آوایی (فایل‌هاي تلاوت ترتیل ، تحقیق ، دعا و مناجات خوانی برادران و خواهران) بایستی حداکثر تا تاریخ 1398/2/20 به دبیرخانه مرحله سراسري مستقر در دانشگاه قم ارسال گردد که اینکار از سوی واحد امورقرآن معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه انجام خواهد شد .
2. پس از ارزیابی فایل هاي ارسال شده، برگزیدگان بخش آوایی حداکثر تا تاریخ 20 خرداد 98 ازسوی دبیرخانه مرکزي جشنواره مستقر در اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به دانشگاه‌ها اعلام خواهد شد.
3. در بخش آوائی(حفظ برادران وخواهران) ملاك انتخاب برگزیدگان، آزمون کتبی مرحله دانشگاهی خواهد بود.  
فهرست اسامی برگزیدگان بخش آوائی تا تاریخ 98/03/15 از سوی دبیرخانه مرکزي مستقر در اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به دانشگاه‌ها اعلام خواهد شد.
4. در بخش معارفی ملاك انتخاب برگزیدگان، نمره آزمون کتبی مرحله دانشگاهی خواهد بود.
فهرست اسامی برگزیدگان بخش معارفی تا تاریخ 98/03/15 از سوی دبیرخانه مرکزی مستقر در اداره کل فرهنگی و اجتماعی اعلام خواهد شد.
5.  آثار برگزیده دانشگاهی در بخش‌ هاي هنري، پژوهشی، فناوري و ادبی فرصت دارند تا حداکثر پایان خرداد ماه جمع آوري، داوري و جهت شرکت در مرحله سراسري به دبیرخانه مستقر در دانشگاه قم به عنوان میزبان مرحله سراسري ارسال شود که اینکار نیز از سوی واحد امور قرآن معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه تربیت مدرس انجام خواهد شد.
نتایج بخش هاي مذکور پس از داوري در دانشگاه قم متعاقباً اعلام می گردد.
آدرس دبیرخانه جشنواره مستقر در دانشگاه قم: قم. بلوار امین.  بلوار الغدیر. بعد از شهرك قدس. دانشگاه قم. سازمان مرکزي. حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی. دفتر فعالیت‌هاي قرآنی. دبیرخانه مرحله سراسري سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور
آقاي عباس سلطانی - شماره تماس 32103424 - 025

7 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 782