بهداشت محیط


 
راهکارهای بهداشتی کنترل شپش در خوابگاه‌های دانشجویی
راهکارهای بهداشتی کنترل شپش در خوابگاه‌های دانشجویی

شپش پوست سر را می‌گزد و در محل گزش و مکیدن خون، سوزش و خارش ایجاد می‌شود. علایم آلودگی به شپش:1. وجود خارش در ناحیه سر و تن 2.کهیر و ...

ادامه...
سوسریها
سوسریها

ممانعت از ورود سوسری ها: با مسدود کردن چهار چوب درها، ترککف اتاقها، سوراخ کفشورها، لولههای فاضلاب و کابل برق دسترسی سوسری به داخل ساختمان را کاهش دهید.

ادامه...
ساس‌های تختخواب
ساس‌های تختخواب

آلودگی خفیف یا ناچیز را میتوان با تمیز کردن دقیق وسایل آلوده، ریختن آب جوش برروی وسایل و یا قراردادن انها در معرض آفتاب برطرف کرد. برای پاشیدن حشره‌کش- ها در درز و شکافها، تشکها، شکاف دیوار و دیگر مخفیگاه- های احتمالی می توان از اسپری استفاده کرد.

ادامه...
شناخت ساس و روش‌های مبارزه با آن
شناخت ساس و روش‌های مبارزه با آن

روش تشخیص: زخمهای محل گزش، دیدن ساسها )مرده یا زنده( در محل خواب، رد خون در روی ملحفهها و مخفیگاههای ساسها، رویت ساس در لابلای درزها و شکافها

ادامه...