اهداف و برنامه‌ها


 

bulletهدف بلند مدت

 • افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان شاهد و ایثارگرن از خدمات مدیریت

bulletراهبرد

 • بهبود خدمات آموزشی، فرهنگی و رفاهی ارائه شده به دانشجویان شاهد و ایثارگر

bulletبرنامه‌ها

 • اجرای طرح استاد مشاور و ارتقای آن جهت افزایش میانگین معدل دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر به طور خاص
 • اجرای طرح انتخاب دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر
 • پیگیری مسائل مربوط به انتقال، میهمانی، جابجایی، تغییر رشته ... در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • ساماندهی خدمات رفاهی و تسهیلات دانشجویی در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • برگزاری اردوها و کارگاه‌های آموزشی جهت افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های فردی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • ایجاد سامانه مشاوره آنلاین برای دانشجویان شاهد وایثارگر
 • استفاده از تکنولوژی‌های روز به منظور ارتقاء سطح علمی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • برگزاری اردوهای فرهنگی، تفریحی
 • برگزاری مسابقات ورزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • ایجاد بانک اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • پیگیری تخصیص ردیف بودجه مستقل و کافی برای مدیریت