ارتباط با ما


 

آدرس


ضلع جنوب غربی دانشگاه، ساختمان خوارزمی، ورودی استخر

تلفن


82883178

دورنگار


82884197

ایمیل


moavendf@modares.ac.ir

وب سایت


https://www.modares.ac.ir/~sport