رابطین ورزشی


 
نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع محل اشتغال
شهرام حسین زاده ژنتیک دکتری خوابگاه شهید ابراهیمی
مهرداد آقایی سعدی بیوسیستم دکتری خوابگاه شهید احمدی روشن
احسان نوروزی مواد دکتری خوابگاه شهید باقری
سید امین بابایی عمران کارشناسی ارشد خوابگاه شهید حیدری
سید حسن صفاری برق دکتری خوابگاه شهید خداپرست
محسن شریفی فیزیولوژی دکتری خوابگاه شهید کامروا
حبیب گلستانی مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد خوابگاه کوثر
محمدنور مهیا مدیریت ورزشی دکتری خوابگاه گلشن
سجاد دلیر حشره شناسی دکتری خوابگاه موسی نژاد کشاورزی
افسانه جمالی فیزیولوژی ورزشی دکتری خوابگاه نرگس
ناهید حسین پناهی جغرافیا کارشناسی ارشد خوابگاه نرگس2
زهرا نقوی فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد خوابگاه‌های دانشکده کشاورزی
شیرین سامانی زمین شناسی دکتری خوابگاه‌های قدس و فاطمیه
مانی سلیمانیان فابیوتکنولوژی دکتری دبیر انجمن کوهنوردی آقایان
اکرم باقری نژاد شیمی آلی دکتری دبیر انجمن کوهنوردی بانوان
حامد رمضانی مکانیک دکتری سالن بدنسازی دانشگاه
محمد فراقی شیمی دکتری سالن بدنسازی دانشگاه
ابراهیم بیابانی بیوسیستم دکتری سالن ورزشی دانشکده کشاورزی
مطهره مختارزاده فیزیولوژی ورزشی دکتری سالن ورزشی کشاورزی
فاطمه مومنی مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد مرکز مشاوره ورزشی

bullet شرح وظایف رابطین ورزشی دانشجوئی دانشگاه تربیت مدرس

 1. جلب و توسعه مشارکت دانشجویان برای برگزاری برنامه‌های ورزشی درون خوابگاهی
 2. ارائه برنامه و برگزاری مسابقات ورزشی درون خوابگاهی
 3. انتقال مشکلات ورزشی خوابگاه به تربیت بدنی و پیگیری جهت مرتفع نمودن آن در حد مقدورات
 4. تعیین اقلام و وسایل ورزشی مورد نیاز خوابگاه و ارائه آن به تربیت بدنی جهت مساعدت درحد مقدورات
 5. اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب مسابقات و برنامه ورزشی در درون خوابگاه
 6. انتخاب دانشجویان ورزشکار معرفی آن به تربیت بدنی برای مسابقات سراسری دانشجویان
 7. کنترل و نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان به سالن ورزش و خوابگاه
 8. آشنا نمودن دانشجویان با واقعیت های موجود در ورزش دانشگاه
 9. ارائه گزارش عملکرد فعالیتهای ورزشی خوابگاه و نفرات تحت پوشش
 10. ملزم نمودن دانشجویان به استفاده از بیمه ورزشی و کارت ورود به سالن ورزش
 11. کنترل و نظارت بر تجهیزات و وسایل ورزشی موجود در درون خوابگاه