متن کامل خبر


 
برپایی غرفه مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس درروز ثبت نام دانشجویان ورودی جدید 96-95

خلاصه خبر: مرکز مشاوره دانشگاه با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با خدمات این مرکز غرفه اقلام تبلیغاتی خود را در روز چهارشنبه مورخ 95/6/24 و پنج شنبه مورخ 95/6/25 در ساختمان آموزش دانشگاه بر پا نمود.

 
برپایی غرفه مرکز 

مشاوره بروشور آشنایی با مرکزمشاوره مرکز مشاوره دانشگاه

 

مرکز مشاوره دانشگاه با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با خدمات این مرکز غرفه اقلام تبلیغاتی خود را در روز چهارشنبه مورخ 95/6/24 و پنج شنبه مورخ 95/6/25 در ساختمان آموزش دانشگاه بر پا نمود.
در این غرفه کارت مرکز مشاوره، نشریه پیام مشاور و  بروشور آشنایی با مرکزمشاوره به دانشجویان توزیع و اطلاع رسانی شد .

29 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1841