معرفی


 

bulletواحد نظارت و ارزیابی

 • گزارش‌گیری از مدیریت‌ها و نهادهای مرتبط جهت درج در سامانه فرهنگی
 • ارزیابی عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه براساس شاخص‌های ابلاغی از سوی وزارت
 • تدوین و اعلام گزارش عملکرد فرهنگی اجتماعی دانشگاه به صورت دوره‌ای یا بر اساس موارد درخواستی از سوی وزارت علوم
 • سنجش و رتبه‌بندی حوزه‌های مختلف فرهنگی دانشگاه بر اساس راهبردهای وزارتی
 • ارزیابی محتوایی و تحلیل بازخورد فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی
 • نظارت بر وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی

bullet کرسی‌های آزاد اندیشی

 • تحقیق و پژوهش درباره موضوعات قابل طرح در کرسی‌ها
 • بررسی درخواست‌های برگزاری کرسی‌های آزاد‌اندیشی
 • هماهنگی تشکیل جلسات هیأت کرسی‌های دانشگاه و تنظیم صورت‌جلسات
 • تجزیه و تحلیل کمی و کیفی کرسی‌ها
 • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی
 • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ و شیوه‌نامه‌های برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی

bullet واحد نشریات دانشجویی

 • هماهنگی برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیته ناظر بر نشریات
 • بررسی درخواست متقاضیان صدور مجوز انتشار نشریات دانشجویی
 • پیگیری امور اجرایی وچاپ نشریات دانشجویی
 • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ناظر بر نشریات دانشجویی و شیوه‌نامه‌ها
 • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشجویی
 • برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات
 • ارزیابی و شناسایی نشریات برتر جهت شرکت در جشنواره کشوری نشریات دانشجویی

bullet مطالعات و برنامه‌ریزی

 • تهیه و تدوین برنامه سند (راهبردی) فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و ارائه در قالب برنامه عملیاتی فرهنگی سالانه
 • بررسی و شناسایی موانع و مشکلات فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
 • تهیه و تنظیم بودجه سالیانه معاونت فرهنگی
 • تهیه شاخص‌های اصلی در مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌
 • تحقیق و مطالعه پیرامون مبانی معرفت دینی (عقاید اسلامی، حکومت اسلامی، انسان‌شناسی، آسیب‌شناسی دینی و...)
 • تحقیق و مطالعه پیرامون مناسبت‌های ملی، فرهنگی و اجتماعی
 • تحقیق و مطالعه پیرامون مسائل روز جهان (مسائل جهان اسلام و مسائل بین‌المللی)
 • تهیه آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی جهت شناسایی استعدادها و جلب مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
 • بررسی و پیگیری ابلاغیه‌ها و طرح‌های فرهنگی ارجاعی از وزارت علوم و دیگر مراکز فرهنگی و اجتماعی
 • تشکیل بانک اطلاعات فرهنگی و برنامه‌ریزی جهت تهیه و دریافت طرح‌های نو فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی ،ساماندهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی در دانشگاه

bullet واحد سنجش افکار

 • برنامه‌ریزی و اجرای طرح جامع سنجش افکار دانشجویان ورودی جدید
 • پایش و ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان
 • طراحی و توزیع پرسش‌نامه‌های مورد نظر در بین دانشگاهیان
 • تحلیل پرسشنامه و تهیه گزارش‌های موردی
 • ارزیابی میزان رضایت مخاطبان از برنامه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی

bullet واحد انجمن‌های علمی

انجمن‌های علمی با هدف کشف و پرورش استعدادهای دانشجویان، ترغیب و تشویق محققان و دانشجویان ممتاز، ارائه خدمات تکمیلی آموزشی و پژوهشی به دانشجویان، حرکت به سمت بومی و اسلامی‌سازی علوم مختلف دانشگاهی و پرورش دانشجویان برای ورود هرچه بهتر به جامعه و حوزه کاری مربوط به تخصص آنان در آینده تشکیل شده است.
حمایت و برگزاری همایش‌های علمی -دانشجویی، حمایت و برگزاری مسابقات علمی دانشجویی، حمایت و برگزاری جشنواره‌های علمی، حمایت و برگزاری نشست‌های تخصصی، حمایت و برگزاری سخنرانی‌های علمی، حمایت و برگزاری برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه‌های علمی، اختراعات دانشجویی، انتشار و تولیدات بدیع علمی دانشجویان اعم از کتاب‌ها، نشریه‌ها و لوح فشرده، تقویت ارتباط حوزه و دانشگاه، گشت‌ها و بازدیدهای علمی، برگزاری کارگاه‌ها، دوره‌های آموزشی و دیگر حوزه‌های علمی و پژوهشی دانشجویی به صورت ویژه مساعدت نماید.