متن کامل خبر


 
دانشجویان خوابگاه‌ها ملزم به پرداخت اجاره‌بهای خوابگاه به صورت نقدی در ابتدای نیمسال تحصیلی هستند

خلاصه خبر: دانشجویان ملزم به پرداخت اجاره‌بها تا تاریخ 95/09/30 می‌باشند که در این صورت مشمول 10% تخفیف اجاره بها خواهند بود و چنانچه دانشجویان نسبت به پرداخت اجاره بها خوابگاه اقدام ننمایند، علاوه بر حذف 10% تخفیف، مشمول جریمه خواهند شد.

دانشجویان خوابگاه‌ها ملزم به پرداخت اجاره‌بهای خوابگاه به صورت نقدی در ابتدای نیمسال تحصیلی تا تاریخ 95/09/30  می‌باشند که در این صورت مشمول 10% تخفیف اجاره بها خواهند بود و چنانچه دانشجویان تا  تاریخ 95/09/30 نسبت به پرداخت اجاره بها خوابگاه  اقدام ننمایند،  علاوه بر  حذف  10% تخفیف، مشمول جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات دانشجویی می‌باشند.

  • بدیهی است استفاده از خوابگاه در نیمسال بعدی مشروط به تسویه بدهی اجاره‌بهای خوابگاه و اصل جریمه تاخیر بوده  و  انتخاب واحد برای ترم بعد ملزم به تسویه بدهی خوابگاه در ترم گذشته و واریز ترم جاری می‌باشد.
  • طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان، زمان انصراف دانشجو از خوابگاه حداکثر 10  روز پس از گذشت شروع اول  هر ترم  می‌باشد و به درخواست دانشجویانی که پس از مهلت تعیین شده  اعلام انصراف نمایند رسیدگی به موضوع خارج از اختیارات اداره خوابگاه بوده و مبلغ  واریزی اجاره بها مسترد نمی‌گردد.
  • دانشجویان موظفند پس از پایان هر نیمسال تحصیلی، قطع ارتباط دانشجویی و یا فراغت از تحصیل خوابگاه خود را تخلیه نمایند در غیر اینصورت از زمان استنکاف موظف به پرداخت 10 برابر اجاره بها به صورت یکجا خواهند بود.
12 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1777