متن کامل خبر


 
برگزاری مسابقات قهرمانی مجازی والیبال مهارتی دانشجویان دانشگاه‌های کشور به میزبانی دانشگاه

خلاصه خبر: مسابقات قهرمانی مجازی والیبال مهارتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار گردید.

 

اولین دوره مسابقات قهرمانی مجازی والیبال مهارتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار گردید. جلسه فنی مسئولین رشته به منظور بررسی و داوری مهارت‌های انجام شده نیز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این دوره از مسابقات در مجموع ۱۶۷ ورزشکار در سامانه ستاو ثبت‌نام و مشارکت داشتند. در بخش دختران ۱۱۳ دانشجو از ۵۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی و در بخش پسران ۵۴ دانشجو از ۲۸ دانشگاه و موسسه آموزش عالی شرکت کردند.

نتایج به دست آمده به ترتیب در بخش دختران

در مهارت پنجه و ساعد به سبد بسکتبال (۱۰ پرتاب):

 • مقام اول: خانم مبینا رکابی از دانشگاه فنی و حرفه‌ای بابل
 • مقام دوم: خانم ریحانه محمودی ورزنه از دانشگاه فنی و حرفه‌ای دختران شهرضا
 • مقام سوم: خانم سعیده آیاتی از موسسه آموزش عالی زند شیراز

مهارت پنجه و ساعد به دیوار در ۳۰ ثانیه:

 • مقام اول: خانم رضوان یزدی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • مقام دوم: خانم یگانه حور از دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقام سوم: خانم سعیده آیاتی از موسسه آموزش عالی زند شیراز

مهارت شیرین کاری با توپ والیبال:

 • مقام اول:خانم فاطمه بهرامی از دانشگاه زنجان
 • مقام دوم: خانم یگانه باوفا از دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقام سوم: خانم سعیده آیاتی از موسسه آموزش عالی زند شیراز

نتایج مجموع سه مهارت در بخش دختران:

 • مقام اول: خانم سعیده آیاتی از موسسه آموزش عالی زند شیراز
 • مقام دوم: خانم یگانه با وفا از دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقام سوم: خانم یگانه حور از دانشگاه فردوسی مشهد

نتایج به دست آمده به ترتیب در بخش پسران

مهارت پنجه و ساعد به سبد بسکتبال (۱۰ پرتاب):

 • مقام اول: آقای مهدی صالحی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • مقام دوم: اقای احمد عزیزی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مقام سوم: آقای رامین شریفی از دانشگاه صنعتی اصفهان

مهارت پنجه و ساعد به دیوار (۳۰ ثانیه):

 • مقام اول: آقای محمد کیانی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • مقام دوم: آقای علی باوی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
 • مقام سوم: آقای روح الله بخشنده کسوتی از دانشگاه فنی و حرفه‌ای محمدباقر(ع) ساری

مهارت شیرین کاری با توپ والیبال:

 • مقام اول: آقای احمد عزیزی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مقام دوم: آقای آرین شجاعیان از موسسه آموش عالی زند شیراز
 • مقام سوم: آقای رامین شریفی از دانشگاه صنعتی اصفهان

نتایج مجموع سه مهارت در بخش پسران:

 • مقام اول: آقای مهدی صالحی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • مقام دوم: آقای احمد عزیزی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مقام سوم: آقای رامین شجاعی از دانشگاه صنعتی اصفهان

 


13 بهمن 1399 / تعداد نمایش : 694