متن کامل خبر


 
فراخوان چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

خلاصه خبر: چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار در اسفند ماه سال جاری برگزار می‌گردد.

چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با مشارکت وزارتخانه‌های علوم،‌ تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، در اسفند ماه سال جاری برگزار می‌گردد. 

۱- فرم تقاضانامه دانشجویان شرکت کننده در جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار

۲- فرم ارزشیابی دانشجویان شرکت کننده در جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار

۳- دستور العمل اجرایی انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده در جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار سال ۱۳۹۸


14 آبان 1398 / تعداد نمایش : 2166