معرفی


 

امروزه سلامت روان چیزی بیش از نبود بیماری‌های روانی است و صرف نداشتن بیماری‌های روحی دیگر نمی‌تواند شاخص بهزیستی روانی افراد باشد. سلامت روان مفهومی چندوجهی است که تمام ابعاد فردی، اجتماعی،‌ فرهنگی، زیستی فرد را در برمی‌گیرد. عملکرد هر یک از ما به میزان برخورداری از این مفهوم، در کنترل استرس، برقراری رابطه با دیگران و ارزیابی‌ها و انتخاب‌هایمان متفاوت خواهد بود. در عصر حاضر، مباحثی همچون سازگاری، کیفیت روابط بین‌فردی، مدیریت چالش‌ها، قدرت انتخاب‌، مسئولیت پذیری و غیره همگی به دغدغه‌های بنیادینی تبدیل شده‌اند که پرداختن به آنها را امری ضروری می‌سازد. در این مسیر، مشارکت فعالانه در طرح مسائل خویش و درمیان گذاشتن آنها با مشاورین متخصص، حل چالش‌ها را تسهیل کرده و مقابله با آنها را تسریع می‌بخشد. در راستای تحقق این هدف، مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس به منظور کمک به دانشجویان جهت اداره و مدیریت مسائل عمده خود و نیز افزایش سطح بهزیستی روانی، طیف گوناگونی از خدمات روان شناختی را در زمینه‌های متفاوت ارائه می‌دهد. از مهمترین این خدمات می‌توان به مشاوره، روان‌درمانی، آموزش مباحث روان شناختی برای دانشجویان، اساتید، کارکنان و پژوهش در حیطه‌های پربسامد روان‌شناختی اشاره کرد. دانشجویان جهت استفاده از خدمات مرکز مشاوره می‌توانند همه‌روزه (شنبه الی چهارشنبه) به صورت تلفنی یا حضوری از ساعت 15-8 برای دریافت نوبت اقدام کنند. لازم به ذکر است به منظور ارتقای کیفیت درمان، در ابتدا مصاحبه‌ اولیه (تشخیص زمینه مساله) توسط کارشناس واحد درمان انجام گرفته و سپس مراجع، به متخصص مربوطه ارجاع داده خواهد شد.