متن کامل خبر


 
دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

خلاصه خبر: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نظر دارد دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با عنوان "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تبیین و بایسته های اجرا" برگزار نماید.

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نظر دارد دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با عنوان "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تبیین و بایسته های اجرا" در ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار نماید.
جهت اطلاعات بیشتر به آدرس کنفرانس http://conference.olgou.ir مراجعه فرمایید.


18 دی 1399 / تعداد نمایش : 2522