دوره‌های آموزشی


 

bullet دوره‌های آموزشی برگزار شده

  • کارگاه آموزشی ایمنی، حفاظت و مدیریت آزمایشگاه‌ها
  • دوره آموزشی آتش‌نشانی
  • دوره آموزشی کمک‌های اولیه
  • دوره آموزشی ایمنی کپسول‌های گاز مصرفی در آزمایشگاه‌ها

برگزاری دوره آموزش ايمنی:

با عنايت به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه كليه دانشجويان به‌منظور شروع فعاليت پژوهشی خود، نيازمند گذراندن دوره ايمنی می‌باشند.