متن کامل خبر


 
همایش آموزشی تربیتی

خلاصه خبر: همایش‌های فراگیر آموزش در رشته‌های تخصصی و جشنواره‌های تجربیات برتر آموزشی–تربیتی استادان و معلمان در زمینه دانش موضوعی–تربیتی (دانشِ آموزشِ محتوا) در رشته‌های تخصصی

دانشگاه فرهنگیان در نظر دارد در راستای پشتیبانی از فرایندهای آموزشی و اجرای مأموریت­های خود در برنامة سال 1396 همایش­ های فراگیر آموزش در رشته­ های تخصصی و جشنواره های تجربیات برتر آموزشی – تربیتی استادان و معلمان در زمینة دانش موضوعی – تربیتی (دانشِ آموزشِ محتوا) در رشته های تخصصی را در مدیریتهای دانشگاهی وابستة خود و در همه رشته های تخصصی دایر در دانشگاه برگزار نماید. همچنین مقرر است دستاوردهای منتخب این مجموعه همایش­ها و جشنواره­ها بعد از برگزاری منتشر گردد. جهت اطلاع اساتید و دانشجویان علاقه مند، اهداف و جداول جشنواره ها و همایش ها به پیوست ارائه می گردد.


23 آبان 1396 / تعداد نمایش : 5920