متن کامل خبر


 
برگزاری اجلاسيه نهايی كرسی نظريه‌پردازی دانشگاه تربيت مدرس

خلاصه خبر: كيفيت در نظريه‌پردازی و نوآوری، ضامن مرجعيت علمی و اقتدار ملی

برنامه برگزاری اجلاسیه نهایی كرسی نظریه پردازی دانشگاه تربیت مدرس 20/11/95-سالن اجتماعات - پژوهشکده اقتصاد

  • تلاوت آیاتی از كلام ا... مجید : 09:07-09:00 (7 دقیقه)
  • اعلام برنامه و خیرمقدم توسط دكتر شعبان الهی : 09:15-09:07 (8 دقیقه)
  • اجلاسیه نهایی طرحنامه علمی با موضوع" محله، پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد(با عملکردهای وذهبی، فرهنگی واجتماعی) درشهر ایرانی اسلامی " توسط جناب آقای دكتر محمدرضا پورجعفر ، دانشكده هنرومعماری باحضور سه نفر ازشورای داوران وسه نفر ازشورای ناقدان کرسی ها : 10:00- 09:15 (45 دقیقه)
  • پذیرایی : 09:07-09:00 (7 دقیقه)
  • برنامه داوری ونقد وبررسی موضوع پیش اجلاسیه طرحنامه علمی : 11:00-10:00 (60 دقیقه)
  • تلاوت آیاتی از كلام ا... مجید : 09:07-09:00 (7 دقیقه)

دریافت برنامه

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
دبیرخانه كرسی های نظریه پردازی،نقدومناظره


17 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 8547