متن کامل خبر


 
معرفی گوگل اسکولار

خلاصه خبر: به کمک گوگل اسکولار می توان نوشته های علمی، استنادات، نویسندگان و مقالات را مورد جستجو قرار داد و رویدادهای علمی اخیر در حوزه های تحقیقاتی مختلف را دنبال کرد

گوکل اسکولار متعلق به شرکت گوگل است و به طور رایگان در دسترس همگان قرار دارد.به کمک گوگل اسکولار می توان نوشته های علمی، استنادات، نویسندگان و مقالات را مورد جستجو قرار داد و رویدادهای علمی اخیر در حوزه های تحقیقاتی مختلف را دنبال کرد. نویسندگان مقالات می توانند در گوگل اسکولار پروفایل عمومی تهیه نمایند و مقالاتی را که به مقاله آنها استناد نموده اند مشاهده کنند.همچنین گوگل اسکولار این قابلیت را دارد که به طور خودکار پروفایل نویسنده را به روز نماید و در صورتیکه مقاله ای از نویسنده منتشر شده باشد آن مقاله را به مجموعه مقالات نویسنده در پروفایل وی اضافه کند. به کمک گوگل اسکولار می توان H-Index نویسنده مقاله را مشاهده نمود. دقت این ابزار برای H-Index از سایر ابزارها کمتر است و مقالات منتشر شده در مجلات غیر معتبر را نیز در محاسبه H-Index لحاظ می کند.

دریافت فایل راهنما


6 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 6436