متن کامل خبر


 
تشریح برنامه های معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۰

خلاصه خبر: برنامه‌های معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۰ در نشست شورای دانشگاه بیستم اردیبهشت‌ماه تشریح شد.

دکتر ذگردی معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات با تشریح برنامه‌های این معاونت گفت: در خصوص چارت معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات ، از معاونت‌های دانشگاه، مدیران طرح تحول دانشگاه، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه و سایر صاحبنظران نظرخواهی صورت گرفت تا از هم راستایی ساختار پیشنهادی در تسهیل تحقق اهداف طرح تحول دانشگاه اطمینان حاصل نماییم. همچنین تعامل سازنده با مشاور طرح انجام شد و ایده‌های منطقی و قابل‌قبول انتقال یافت و امیدواریم این طرح در سه ماه اول سال به تصویب نهایی برسد.
وی در ادامه در خصوص برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: تخصیص بودجه با همکاری معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی و در راستای زمینه‌سازی برای بودجه‌ریزی عملیاتی و دخیل شدن شاخص‌های عملکرد در تخصیص بودجه انجام خواهد شد و بخشی از بودجه براساس مأموریت توافق شده با مدیریت هر پردیس به پردیس‌ها تخصیص می‌یابد و بخشی از بودجه دانشکده‌ها بر اساس شاخص‌های عملکردی گروه‌های آموزشی تخصیص خواهد یافت. همچنین ملاک قراردادن بودجه و هزینه‌های واقعی سال گذشته و تلفیق با برنامه‌های سال ۱۴۰۰ در راستای طرح تحول دانشگاه در تدوین بودجه، مورد توجه قرار م‌‌گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات افزود: ساختار سازمانی طرح تحول دانشگاه در قالب «مدیریت برنامه‌ریزی و تحول سازمانی» به طور رسمی شکل می‌گیرد و وظایف و مسئولیت های پروژه طرح تحول دانشگاه به «مدیریت برنامه‌ریزی و تحول سازمانی» انتقال می‌یابد. همچنین حمایت، پشتیانی و آموزش PMO های پردیس‌های ۷ گانه دانشگاه که توسط روسای پردیس‌ها معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد و فعالیت‌های پروژه ای طرح تحول نهادینه می‌شود و در صورت نیاز فرآیند یا ساختار بازتعریف خواهد شد.
وی به استقرار فیزیکی معاونت برنامه‌ریزی و فناوری و مدیریت‌های سه گانه اشاره کرد و گفت: به غیر از مدیریت فناوری اطلاعات که جایگزین مرکر فناوری اطلاعات قبلی شده است، معاونت و دو مدیریت کاملاً جدید هستند و فضای مناسب برای معاونت و مدیریت‌های برنامه‌ریزی و بودجه و آمار و اطلاعات در مرکزیت دانشگاه اختصاص می‌یابد. همچنین جذب نیروی کار آمد برای دو مدیریت جدید و کارشناسان مجرب و تقویت نیروی انسانی مدیریت فناوری اطلاعات با توجه به شرح وظایف و مأموریت‌های محوله در دستور کار قرار دارد.
دکتر ذگردی با اشاره به برنامه‌های مدیریت فناوری اطلاعات تصریح کرد: تحول دیجیتال دانشگاه تربیت مدرس نیازمند رویکرد تحولی در نقش و کارکرد فناوری اطلاعات در دانشگاه است. در این راستا راهبردهای فناوری اطلاعات در بازنگری طرح تحول تدوین و بازبینی می‌شوند. تقویت «حضور دیجیتال» با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و سایر حمایت‌های لازم توسط مدیریت فناوری اطلاعات به‌منظور«تولید محتوای علمی» توسط معاونت‌ها، پردیس‌ها و دانشکده‌ها، برقراری ارتباط فعال ساختاری و ارگانیک با پردیس‌های دانشگاهی و واگذاری تا حد امکان مسوولیت IT به معاونت‌ها و پردیس‌ها با حفظ مسئولیت زیرساخت و مدیریت سرویس پشتیبانی و آموزش لازم توسط مدیریت فناوری اطلاعات از دیگر برنامه‌های مدیریت فناوری اطلاعات می‌باشد.
معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات خاطر نشان ساخت: برنامه‌های مدیریت فناوری اطلاعات با هدف عرضه‌محوری شامل بهبود ارتباط با مشتریان (CRM)، بهبود ارتباط با دانشجویان و دانش آموختگان در فضای وب، تقویت میز خدمات (HelpDesk) ، رصد کیفیت کار کارشناسان از سوی معاونت‌ها و روسای دانشکده‌ها و پردیس‌ها و رفع اشکال در زمان‌های غیراداری بسته به اولویت می‌باشد.
دکتر ذگردی گفت: برنامه‌های مدیریت فناوری اطلاعات در خصوص توجه به فناوری های جدید نیز شامل تقویت بخش رایانش ابری با هدف پیشرو بودن دانشگاه تربیت مدرس در حوزه خدمات ابری، جذب گرنت های حوزه معاونت پژوهشی و ارائه سرویس به خارج از دانشگاه و درآمدزایی از فعالیتهای IT است. همچنین سنجه های اندازه گیری برای نوع و سطح سرویس های فناوری های جدید نیز تعریف خواهد شد.
وی در ادامه تقویت زیرساخت و امنیت شبکه دانشگاهی، افزایش پهنای باند دانشگاه، تنوع بخشی در تامین پهنای باند از حداقل سه اپراتور، اتصال به مرکز تبادل پیام کشور (IXP)، ارزان تر شدن ترافیک در بخش داخلی، ارتقای امنیت فضای سایبری دانشگاه، انجام منظم و دوره ای تست های نفوذ و تقویت زیرساخت های آموزش و یادگیری الکترونیک (ابرپروژه دانشگاه) را از برنامه های تقویت زیرساخت و امنیت شبکه دانشگاهی عنوان کرد.
دکتر ذگردی در ادامه به تشریح برنامه مدیریت آمار، اطلاعات، بودجه و تفریغ پرداخت و ضمن بیان سابقه تعیین بودجه بخش آموزش عالی براساس شاخص‌های عملکردی گفت: در اغلب کشورهای توسعه یافته بودجه بخش آموزشی مبتنی بر نهاده و براساس فرمول (تعداد دانشجو) و بودجه پژوهش مبتنی بر ستانده و براساس الگوی رقابتی تعیین می‌شود. در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۶، بودجه دانشگاه ها صرفاً براساس نهاده (سرانه دانشجو) تعیین می شد و از سال ۱۳۹۶ به بعد بخشی از بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی براساس شاخص‌های عملکردی در چهار حوزه آموزشی، پژوهشی، بین‌المللی و زیرساخت تعیین می‌شود.
وی در خصوص بودجه ریزی عملیاتی یادآور شد: از جمله برنامه های مدیریت آمار، اطلاعات، بودجه و تفریغ، توجه ویژه به مولفه های کارآمدی و توزیع عادلانه منابع بر اساس ماموریت ها، برنامه ها، اهداف و شاخص های عملکردی و تعیین بخشی از بودجه پردیس ها و دانشکده ها مستقل از نهاده آنها می باشد. همچنین استفاده از ظرفیت سیاست‌گذاری و رفتارسازی بودجه در جهت هدايت پردیس ها و دانشکده‌ها در زمینه ماموریت گرایی و توجه به شاخص‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، بین‌المللی و توسعه مدیریت و زیر ساخت و به منظور افزایش سهم اعتبارات دانشگاه از اعتبارات بخش آموزش عالی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین تغییر رویکرد تدریجی در الگوی تعیین بودجه از تاکید بر ورودی‌ها (تعداد دانشجو، هیات علمی و کارمند) به خروجی‌ها و نتایج ارزیابی عملکرد مبتنی با مأموریت هر واحد نیز از دیگر برنامه های این مدیریت است.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات خاطر نشان ساخت: بودجه ریزی عملیاتی سبب افزایش اثربخشی نظام بودجه و کنترل عملکرد براساس ماموریت ها، برنامه‌ها و اهداف هر واحد منطبق با سند تحول دانشگاه با بهره‌گیری از نتایج ارزیابی عملکرد و ایجاد ارتباط منطقی بین برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد خواهد شد. در این راستا در سال ۱۴۰۱ ،سیاست‌ها، جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های حوزه‌های مختلف دانشگاه هم راستا با سند تحول دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، بین‌المللی، مدیریت منابع و ...) و ماموریت پردیس ها به همراه بودجه پیشنهادی، ابلاغ و وضعیت پردیس‌ها در هر یک از شاخص‌های عملکردی به همراه میانگین شاخص مزبور در کل دانشگاه در ابتدای سال برای اطلاع از وضعیت موجود و تلاش در جهت بهبود شاخص‌ها اعلام می شود. همچنین از معاونت‌های مختلف دانشگاه می خواهیم در راستای بهبود شاخص‌های عملکردی و تحقق برنامه‌ها و فعالیت‌های سند تحول دانشگاه، تخصیص بودجه دراختیار آنها به پردیس‌ها و مراکز براساس شاخص‌های پیشنهادی معاونت مربوط و تخصیص اعتبار مطابق با گزارش پیشرفت عملکرد آنها صورت گیرد.
دکتر ذگردی گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ دانشگاه مبتنی بر سند تحول دانشگاه، ارائه پیشنهادهای لازم و حمایت از معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی در انجام مکاتبات و پیگیری‌های لازم درخصوص تحقق بودجه پیشنهادی از مراجع ذی ربط تدوین خواهد شد و گزارش‌های تفریغ بودجه ( در سال ۱۴۰۰، ۶ ماهه و از سالهای بعد سه ماهه) با هدف تطابق عملکرد بودجه با تحقق مأموریت ها، برنامه ها، اهداف و شاخص‌های عملکردی تهیه می شود و پیشنهادهای لازم در جهت افزایش کارآیی و اثربخشی تخصیص منابع و تحقق اهداف و برنامه‌های بودجه‌ای ارائه خواهد شد.
وی در پایان، تحول دیجیتال، شفافیت بیشتر و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را سه شعار بسیار مهم عنوان کرد که لازم است با همیاری و همکاری به آن دست یابیم.
دکتر احمدی در ادامه تصریح کرد: معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات نقش کلیدی در طرح تحول، تغییر ساختار، طراحی بودجه و برنامه های توسعه آینده دانشگاه خواهد داشت و روسای پردیس ها، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی حداکثر تعامل را با این معاونت در جهت ساماندهی فعالیت های دانشگاه و حرکت در جهت پیشرفت و تحول داشته باشند.


22 اردیبهشت 1400 / تعداد نمایش : 2496