متن کامل خبر


 
تشریح اقدامات مرکز فناوری اطلاعات در دوره شیوع بیماری کووید 19

خلاصه خبر: اقدامات مرکز فناوری اطلاعات در دوره شیوع بیماری کووید 19 در نشست هفدهم آذرماه شورای دانشگاه تشریح شد.

دکتر شفیعی نژاد مدیر مرکز فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات این مرکز در دوران شیوع کرونا در خصوص امکانات ایجاد شده نظیر "وی پی ان" برای دسترسی راه دور، تقویت زیر ساخت یادگیری الکترونیکی، زیرساخت فضای ابری، زیرساخت نظرسنجی، فرم خوداظهاری سلامت و انتخابات مجازی و پیگیری برای رایگان شدن ترافیک سرورهای آموزش مجازی توضیحاتی عنوان کرد.
وی هدف از سیستم "وی پی ان" را فراهم نمودن دسترسی از راه دور مشابه دسترسی در داخل دانشگاه عنوان کرد و دسترسی به پایگاه های دانش از راه دور، دسترسی به سرویس های خاص دانشگاه نظیر حقوق دستمزد و حضور و غیاب، دسترسی به سرورهای داخل دانشگاه نظیر FTPو دسترسی به سرورهای داخل آزمایشگاه یا اتاق اساتید را از جمله کاربردهای آن برشمرد.
وی با توضیحاتی در خصوص سرویس ذخیره سازی ابری، ایجاد فضای ذخیره سازی امن و ایمن برای نگهداری اطلاعات را هدف مهم راه اندازی این سیستم عنوان کرد.
مدیر مرکز فناوری اطلاعات با اشاره به تقویت زیرساخت یادگیری الکترونیکی خاطر نشان ساخت: تقویت زیرساخت برای سامانه های دفتر آموزش مجازی از طریق خرید دو سرور HPC G 10و خرید سامانه SAN برای ذخیره سازی صورت گرفت و سامانه های ویدئو کنفرانس و سامانه های بیگ بلو و اسکایپ سازمانی Business Skypeایجاد شد.
وی در ادامه در خصوص ویژگی های زیرساختی و کاربردی بیگ بلو باتن و نصب سامانه های بیگ بلو شامل bbb ، live ، lablive و edulive برای برگزاری جلسات ستادی، جلسات پژوهشی، دفاع و سمینار، ارتباط اساتید و دانشجویان و امور معاونت آموزشی توضیحاتی ارائه کرد.
شفیعی نژاد گسترش سرور lablive و افزودن چهار سرور جدید برای ارتباط اساتید و دانشجویان و برگزاری کلاس درس آنلاین را از برنامه های آتی مرکز فناوری اطلاعات عنوان کرد.
وی با توضیحاتی در خصوص سامانه نظرسنجی گفت: این طرح نیاز اساسی برای طرح تحول راهبردی دانشگاه است که در امور مربوط به دفتر ارزیابی و سایر بخش ها جهت ارتباط با کاربران هدف و دریافت فیدبک برای ارتقاء کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در تهیه RFPبرای ارائه به شرکت ها و دریافت پیشنهادها و انتخاب شرکت و انعقاد قرارداد کاربرد خواهد داشت.
وی تعریف کاربرگ خوداظهاری سلامت کووید 19، برگزاری انتخابات تشکل ها و انجمن ها به صورت مجازی و ناشناس و نظرسنجی از داوطلبان دکتری در مورد شیوه برگزاری مصاحبه را از اقدامات صورت گرفته در این حوزه عنوان کرد.
در ادامه دکتر احمدی رییس دانشگاه ضمن تشکر از اقدامات ارزشمند مرکز فناوری اطلاعات به ویژه در زمینه فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای برگزاری هرچه بهتر کلاس های مجازی دانشجویان از اعضای هیات علمی خواست جهت برگزاری کلاس ها، تعامل با دانشجویان و جلسات دفاع از سرورهای معرفی شده از سوی دانشگاه نظیر بیگ بلوباتن،adobe connect و... که دارای پشتیبانی مطلوبی نیز از سوی دانشگاه هستند، استفاده نمایند.


19 آذر 1399 / تعداد نمایش : 5142