متن کامل خبر


 
چاپ کتاب حسگری طیفی در شبکه های رادیویی شناختی

خلاصه خبر: کتاب حسگری طیفی در شبکه های رادیویی شناختی ، تألیف دكتر پالیز عزمی و دکتر حامد صادقی ، در خرداد ماه 1396 چاپ شد.

نگارندگان: دكتر پالیز عزمی، دکتر حامد صادقی
چاپ اول: 1396
نوبت چاپ:اول
تاريخ انتشار:1396
شمارگان:1000
شابک: 1-44-7589-600-978
بها:250,000 ريال
در این کتاب روش‌های مختلف حسگری طیفی معرفی میگردند و از آنجایی‌که این مباحث بر پایه نظریة آشکارسازی سیگنال بنا می‌شوند، به‌طور طبیعی مخاطبان اصلی آن دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی مهندسی برق با زمینه‌ کاری و تحقیقاتی پردازش سیگنال آماری، به‌ویژه نظریه آشکارسازی سیگنال، می‌باشند. درفصل اول مشکلات الگوی سنتی تخصیص طیف فرکانسی توضیح داده شده و سپس روش دسترسی طیفی پویا به‌عنوان راه‌حلی برای رفع آن‌ها معرفی می‌گردد. در ادامه، فناوری رادیوی شناختی به‌عنوان ابزار تحقق دسترسی طیفی پویا تشریح می‌گردد. در نهایت نیز حسگری طیفی، که مهم‌ترین قابلیت و ویژگی متمایز رادیوهای شناختی است، معرفی می‌شود. در فصل دوم مباحث پایه‌ای آشکارسازی سیگنال به اختصار ارائه می‌گردد. در فصل سوم روش‌های متداول برای حسگری طیفی محلی در یک رادیوی شناختی مطالعه می‌شود. به‌ویژه روش آشکارسازی ویژگی ایستان چرخشی (CSD) بیان می‌شود و روابط تحلیلی کارایی آن استخراج می‌گردد. هم‌چنین روش جدید معرفی‌شده توسط نگارندگان برای آشکارسازی ویژگی ایستان چرخشی که دارای پیچیدگی کمتری نسبت به روش‌های مرسوم می‌باشد، در این فصل مطرح می‌گردد. در فصل چهارم، روش‌های عمده آشکارسازی توزیع‌شده و اصول طراحی قانون‌های جوش معرفی می‌گردد. قانون‌های جوش در این فصل براساس معیار بیزی استخراج می‌شوند. در این راستا قانون جوش بهینة تصمیم‌های سخت در حسگری توزیع‌شده، موسوم به Chair-Varshney با جزئیات بررسی می‌گردد. در ادامه این فصل، قانون‌های جوش بیزی برای سه نوع شبکه موازی، سریال و درختی استخراج می‌شوند. هم‌چنین آشکارسازی توزیع‌شده با قید نرخ هشدار غلط ثابت نیز بررسی و روابط آشکارسازی توزیع‌شده و قانون جوش داده‌ها تحت معیار نیمن- پیرسون به‌صورت تحلیلی معرفی می‌شوند. به‌علاوه روابط قانون جوش در حالت ضعیف بودن سیگنال‌های دریافتی نیز به‌عنوان حالتی خاص ارائه می‌گردد. در فصل پنجم حسگری مشارکتی به‌عنوان کاربردی نوین از این نظریه آشکارسازی توزیع شده معرفی می‌گردد. هم‌چنین به‌طور ویژه، چهار روش اصلی حسگری مشارکتی مبتنی بر آشکارساز انرژی، CSD، خوبی برازش و ماتریس کوواریانس بررسی می‌شوند. در فصل ششم، حسگری طیفی مشارکتی مبتنی بر CSD مطرح و بررسی می‌شود. هم‌چنین روش‌های جدید برای جوش تصمیم‌های نرم بررسی‌شده و کارایی آن ارزیابی می‌گردد. به‌علاوه روش حسگری مشارکتی نرم وزن‌دار برای حالت کانال‌های گزارش غیرایده‌آل مرور می‌گردد. در این راستا، هر دو حالت وجود CSI کامل و ناقص بحث می‌شوند. هم‌چنین روش‌هایی که به‌تازگی توسط نگارندگان برای امکان‌پذیری انجام آزمون فرض در مرکز جوش (انتخاب مقادیر آستانه)، توسعه داده شده‌اند، معرفی و کارایی آن‌ها در کانال‌های گزارش تحت محوشدگی ناکاگامی-m و حالت خاص کانال رایلی بررسی می‌شوند. .

دریافت فایل فهرست کتاب


30 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 6074