متن کامل خبر


 
چاپ کتاب خشک کردن، اصول، کاربرد و طراحی

خلاصه خبر: کتاب خشک کردن، اصول، کاربرد و طراحی ، ترجمه دكتر حسن پهلوانزاده ، در خرداد ماه 1396به چاپ دوم رسید.

نگارندگان: پروفسور سزلا استرامیلو، پروفسور تادیوز کودرا
مترجم: دكتر حسن پهلوانزاده
چاپ اول: 1396
نوبت چاپ:اول
تاريخ انتشار:1396
شمارگان:1000
شابک: 4-07-6213-964-978
بها:300,000 ريال
این اثر برای دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک در مقاطع تحصیلات تکمیلی به عنوان کتاب درسی قابل استفاده است.
هدف اصلی در این کتاب آشنا کردن دانشجویان با اصول و نظریۀ خشک کن ها و بیان انواع خشک کن هاست؛ کتاب بیشتر جنبۀ طراحی و محاسبات دارد و از این لحاظ بسیار حائز اهمیت است.
فصول ده گانۀ کتاب عبارت است از: ویژگی های مواد و گازها، انتقال حرارت و جرم در فرایند خشک کردن، سینیتیک خشک شدن، روش های تجربی خشک کردن، اصول عمومی طراحی، مدل سازی ریاضی فرایندهای خشک کردن، روش های خشک کردن و دسته بندی خشک کن ها، خشک کن های پراکندگی یا انتشاری، خشک کردن در میدان های انرژی، مسائل متفرقۀ خشک کردن.

دریافت فایل فهرست کتاب


30 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 5796