متن کامل خبر


 
چاپ کتاب زمين‌شناسی مهندسي پيشرفته

خلاصه خبر: کتاب زمين‌شناسي مهندسي پيشرفته ، تألیف دكتر علي اروميه‌اي ، در خرداد ماه 1396به چاپ دوم رسید.

نگارندگان: دكتر علي اروميه‌اي
چاپ اول: 1393
نوبت چاپ:دوم
تاريخ انتشار:1396
شمارگان:1000
شابک: 2-05-5394-600-978
بها:440,000 ريال
اين اثر در پنج بخش تنظيم شده است كه بخش اول شامل يك فصل است و در آن مخاطب با مباحث كلي زمين‌شناسي مهندسي آشنا مي‌شود. در بخش دوم موضوعات مرتبط با بررسي‌هاي ميداني بررسي مي‌شود كه چهار فصل را دربر دارد. موضوع شناسايي منطقه‌اي در فصل دوم، كاوش‌هاي سطحي زمين در فصل سوم، كاوش‌هاي زيرزميني در فصل چهارم و كاوش‌هاي ژئوفيزيكي در فصل پنجم بررسي مي‌شوند. در بخش سوم كتاب شامل خصوصيات مهندسي خاك‌هاست كه پنج فصل را پوشش مي‌دهد. بدين ترتيب خصوصيات فيزيكي خاك‌ها در فصل ششم، طبقه‌بندي مهندسي خاك‌ها در فصل هفتم، مقاومت برشي خاك‌ها در فصل هشتم، تحريك‌پذيري خاك‌ها در فصل نهم و تراكم‌پذيري خاك‌ها در فصل دهم بررسي شده‌اند. در بخش چهارم خصوصيات مهندسي سنگ‌ها مطرح مي‌شود كه شامل پنج فصل است. فصل يازدهم زمين‌شناسي سنگ‌ها، فصل دوازدهم خصوصيات فيزيكي سنگ‌ها، فصل سيزدهم مقاومت سنگ‌ها، فصل چهاردهم ناپيوستگي سنگ‌ها و فصل پانزدهم طبقه‌بندي مهندسي سنگ‌ها را توضيح مي‌دهد. در پايان در بخش پنجم، فصل شانزدهم ارائه شده كه در آن موضوعاتي در رابطه با نقشه‌هاي زمين‌شناسي مهندسي مطرح مي‌شود.

دریافت فایل فهرست کتاب


30 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 5389