متن کامل خبر


 
چاپ کتاب روش‌های تحلیلی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

خلاصه خبر: کتاب روش‌های تحلیلی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، ترجمه دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر ایوب شریفی، در اردیبهشت ماه 1396به چاپ دوم رسید.

نگارندگان: ژین هائو وانگ، راینر هوم هوفه
مترجمان: دکتر رفیعیان و دکتر ایوب شریفی
چاپ اول: 1390
نوبت چاپ:دوم
تاريخ انتشار:1396
شمارگان:1000
شابک: 9-26-5394-600-978
بها:350,000 ريال
شهرسازی دانشی است که با هدف ارتقای کیفیت محیط‌های شهری به شناسایی، تحلیل، کنترل و هدایت مسائل مختلف جامعه بشری میپردازد. در این میان استفاده از روش‌های علمی- کاربردی در تحلیل این مسائل، بویژه با توجه به گستردگی دامنه مباحث در مقیاس‌های شهری و منطقه‌ای و گسترش روزافزون فناوریهای نوین اطلاعاتی، به عنوان یکی از الزامات اساسی مربوط به این طیف از مطالعات به شمار میآید.
در این کتاب نویسندگان با تسلط بر روش‌های مختلف و وجود داده‌های مکانی مناسب تلاش کرده‌اند تا با نگرشی جامع و کاملاً کاربردی، روش‌های قابل استفاده برای تحلیل ابعاد مختلف مسائل را فراروی محققان عرصه برنامه‌‌ریزی شهری و منطقه‌ای و سایر حوزه‌های علمی مرتبط قرار دهند.

دریافت فایل فهرست کتاب


30 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 5348