متن کامل خبر


 
کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری (جلد دوم)

خلاصه خبر: کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری (جلد دوم) (چاپ دوم)، تألیف دکتر محمد عیسائی تفرشی، در آذر 1395 چاپ شد

کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری (جلد دوم) (چاپ دوم)

کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری (جلد دوم) (چاپ دوم)، تألیف دکتر محمد عیسائی تفرشی، در آذر 1395 چاپ شد

نگارندگان: دکتر محمد عیسائی تفرشی
چاپ اول: 1386
نوبت چاپ:دوم
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک دوره: 6-36-7589-600-978
شابک جلد دوم: 0-38-7589-600-978
بها:260,000 ريال
این کتاب زمینه مناسبی برای بازنگری در قانون تجارت ایران و هماهنگی اصول و قواعد آن با تحولات نوین حقوقی را فراهم میکند.
مجلد اول این کتاب در پنج فصل تألیف و در سال 1378 در دانشگاه تربیت مدرس چاپ و منتشر گردید.
فصول پنجگانه کتاب حاضر عبارت است از:
فصل یکمـ معرفی شرکت تجاری
فصل دومـ مجامع عمومی شرکتهای سهامی
فصل سومـ هیأت مدیره شرکت سهامی
فصل چهارمـ ماهیت حقوقی رابطه هیأت مدیره شرکت سهامی با شرکت.
فصل پنجمـ بازرسی در شرکت سهامی

دریافت فایل فهرست کتاب


22 آذر 1395 / تعداد نمایش : 5676