متن کامل خبر


 
کتاب مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف‌سنجی

خلاصه خبر: کتاب مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف‌سنجی، تألیف دکتر بیژن رنجبر، دکتر حسین نادری‌منش، دکتر خسرو خلیفه در آذر ماه 1395 چاپ شد

کتاب مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف‌سنجی

کتاب مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف‌سنجی، تألیف دکتر بیژن رنجبر، دکتر حسین نادری‌منش، دکتر خسرو خلیفه در آذر ماه 1395 چاپ شد

نگارندگان: دکتر بیژن رنجبر، دکتر حسین نادری‌منش، دکتر خسرو خلیفه
چاپ اول: 1389
نوبت چاپ:دوم
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک: 4-34-5394-600-978
بها:270,000 ريال
بيوفيزیک به‌عنوان يكي از علوم نوين در قلمرو زيستشناسي، حوزه مطالعاتي وسيعي را دربر گرفته و ميتوان گفت مرز مشترك زيستشناسي، فيزيك و شيمي- فيزيك را شامل ميشود. اين علم در بين دانشجويان كارشناسي تقريباً ناشناخته است كه علت آن اختصاص فقط دو واحد درسي به آن است كه جوابگوي زمان مورد نياز براي ارائه تمام سرفصلها نميباشد. از طرف ديگر تدريس بيوفيزيك از سوی افراد غيرمتخصص باعث شده كه به جاي بيوفيزيك مباحثي در حوزه فيزيك پزشكي و يا رشتههاي ديگر به دانشجويان تدريس شود. بيوفيزيك شاخههاي مختلفي مانند انواعي از روشهاي آزمايشگاهي، بيوفيزيك پرتوي، بيوفيزيك محاسباتي و بيوشيمي- فيزيك و بيوترموديناميك را شامل ميشود.

دریافت فایل فهرست کتاب


21 آذر 1395 / تعداد نمایش : 5981