متن کامل خبر


 
کتاب ویروس‌شناسی پزشکی - مولکولی (جلد دوم)

خلاصه خبر: کتاب ویروس‌شناسی پزشکی - مولکولی (جلد دوم) ( چاپ دوم)، تألیف دکتر حوریه سلیمان جاهی و دکتر مصطفی قادری، در آذر 1395 چاپ شد.

کتاب ویروس‌شناسی پزشکی - مولکولی (جلد دوم) ( چاپ دوم)

کتاب ویروس‌شناسی پزشکی - مولکولی (جلد دوم) ( چاپ دوم)، تألیف دکتر حوریه سلیمان جاهی و دکتر مصطفی قادری، در آذر 1395 چاپ شد.

نگارندگان: دکتر حوریه سلیمان جاهی و دکتر مصطفی قادری
چاپ اول: 1392
نوبت چاپ:دوم
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک دوره: 8-78-5394-600-978
شابک جلد اول: 1-80-5394-600-978
بها:380,000 ريال
ویروس شناسی پزشکی- مولکولی شاخهای از علوم پایه پزشکی و ویروسشناسی است که در آن ویژگیهای عمومی ویروسها، ساختار مولکولی و ژنومی آنها، تشخیص آزمایشگاهی، بیماریهای ویروسی و روشهای کنترل و پیشگیری آنها بحث میشود. با ارائه اصول و مبانی کلی در ویروسشناسی و نیز بیان ویژگیهای مولکولی و سیستماتیک ویروسها در تعامل با میزبان و محیط، این نوشتار در قالب دو جلد، چهار بخش و 24 فصل تقدیم میشود. در این نوشتار سعی شده است ضمن ارائه اطلاعات مورد نیاز در خصوص مباحث تئوری، و اصول آزمایشگاهی مطرح در ویروسشناسی اعم از ویروسشناسی پایه و مولکولی پرداخته و اطلاعات لازم در اختیار خوانندگان قرار داده شود. بنابراین، مطالعه آن به تمام علاقهمندان علومپایه پزشکی، پزشکان و متخصصان ژنتیک که در مواجهه با بیماران نابارور میباشند، توصیه میشود.

دریافت فایل فهرست کتاب


20 آذر 1395 / تعداد نمایش : 6091