متن کامل خبر


 
چاپ کتاب کارآفرینی ورزشی: رویکردی به کارآفرینی، کسب و کار و پژوهش‌های ورزشی

خلاصه خبر: کتاب کارآفرینی ورزشی: رویکردی به کارآفرینی، کسب و کار و پژوهش‌های ورزشی، تألیف دکتر محمد احسانی و دکتر زینب مندعلی‌زاده، در آبان 1395 چاپ شد.

کارآفرینی ورزشی: رویکردی به کارآفرینی، کسب و کار و پژوهش‌های ورزشی

کتاب کارآفرینی ورزشی: رویکردی به کارآفرینی، کسب و کار و پژوهش‌های ورزشی، تألیف دکتر محمد احسانی و دکتر زینب مندعلی‌زاده، در آبان 1395 چاپ شد.

نگارندگان: دکتر محمد احسانی و دکتر زینب مندعلی‌زاده
نوبت چاپ:اول
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک: 4-30-7589-600-978
بها:280,000 ريال
کارآفرینی موضوعی است که طی دهههای گذشته در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این راستا دولتها برنامههای ویژهای برای توسعه و رشد کارآفرینی تدوین و اجرایی کردهاند. با توجه به این موضوع و نیز روند بیکاری در صنعت ورزش و انتظار فارغالتحصیلان و ورزشکاران برای استخدام و از سوی دیگر بودجه انقباضی دولت و ورزش دولتی ایران، ضرورت توجه به کارآفرینی در ورزش مورد توجه جوامع و بهویژه جوامع در حال توسعه است. امید است این کتاب که در 5 فصل نگارش شده است با رویکردی جامع نسبت به موضوعاتی که کارآفرینی ورزشی را پوشش میدهد، بتواند راهنمایی برای کارآفرینان و نیز دانشجویان علاقهمند به مبحث کارآفرینی و ورزش باشد

دریافت فایل فهرست کتاب


17 آذر 1395 / تعداد نمایش : 5558