متن کامل خبر


 
چاپ کتاب کتاب میکروتکتونیک

خلاصه خبر: کتاب میکروتکتونیک، ترجمه دکتر محمد محجل، در آبان 1395 چاپ شد.

کتاب میکروتکتونیک

کتاب میکروتکتونیک، ترجمه دکتر محمد محجل، در آبان 1395 چاپ شد.

نگارندگان: پروفسور سیس پاشیر، پروفسور رودولف ترو

مترجم: محمد محجل
چاپ اول: 1388
نوبت چاپ:دوم
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک: 9-13-594-600-978
بها:380,000 ريال
این کتاب برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته زمین شناسی به عنوان کتاب درسی و مرجع قابل استفاده است.
فصول کتاب عبارت است از: چهارچوبی برای مطالعه میکروتکتونیک؛ جریان و دگرریختی؛ مکانیسم های دگرریختی؛ برگواره ها، خطواره ها، جهت یابی ترجیحی شبکه بلوری؛ پهنه های برشی؛ حاشیه های تغییر شکل، رگه های فیبری، سایه های واتنش، حاشی ­های کرنش و بودین ها؛ پروفیروبلاست ها و حاشیه های واکنشی؛ ساختارهای اولیه؛ اندازه گیرنده های ریزطبیعی؛ تکنیک های مخصوص؛ روش های مدلسازی کاربردی؛ ازنمونه برداری تا برش تیغه نازک.

دریافت فایل فهرست کتاب


22 آبان 1395 / تعداد نمایش : 6027