متن کامل خبر


 
چاپ کتاب کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری

خلاصه خبر: کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، تألیف دکتر محمد عیسائی تفرشی، در ابان 1395 چاپ شد

کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری

کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، تألیف دکتر محمد عیسائی تفرشی، در ابان 1395 چاپ شد

نگارنده: دکتر محمد عیسائی تفرشی
چاپ اول: 1378
نوبت چاپ:دوم
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک دوره: 6-36-7589-600-978
شابک: 3-37-7589-600-978
بها:380,000 ريال
این کتاب در هفت فصل تدوین شده است: تحولات حقوق تجارت ایران از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار و تعریف شرکت تجاری و وجه تشخیص آن از شرکت مدنی، آثار نظریۀ رکن بودن مدیران شرکت سهامی، خصوصیات عمدۀ شرکت سهامی، سلب مالکیت، مصادرۀ اموال و حقوق مالی و محدودیت حقوق مالی اشخاص، تحولات حقوقی ناشی از لایحۀ قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت، تحولات حقوقی ناشی از قانون حفاظت و توسعۀ صنایع ایران و سایر مقررات مربوط به آن.

دریافت فایل فهرست کتاب


19 آبان 1395 / تعداد نمایش : 5773